Avokati jordanez

Avokati (fem. avokatja)[1] (nga latinishtja advocatus, një emër që rrjedh nga folja advoco = – vocatum = “i thirrur për të mbrojtur veten”[2]; shkurtuar si av.), është një anëtar i profesionioneve të lira, i cili kryen aktivitete të ndihmës, këshillimit dhe përfaqësimit ligjor në favor të një pale.

Avokati jordanez, avokat nga Jordania, një avokat në Jordani, avokat në qytetin e Aman, Jordani firma të avokatëve, juristëve, pronën intelektuale, patentë, markë tregtare, dizajnit industrial, Free Konsultimi

+962797777743

اترك رد